U bent hier: Home » Participatie » CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Een CLB of centrum voor leerlingenbegeleiding is een multidisciplinaire dienst waarop leerlingen, ouders en scholen een beroep kunnen doen. Zij bieden informatie, hulp en begeleiding vanuit een onafhankelijke positie, met beroepsgeheim en volledig gratis.

Het CLB werkt op 4 domeinen

Het leren en studeren : Leerkronkels in het hoofd !

Aandacht voor leer- en studieproblemen :
Wat loopt er mis? Samen zoeken naar een juiste aanpak.

De onderwijsloopbaan : Als kiezen moeilijk wordt !

We bieden hulp bij het zoeken naar de juiste studierichting.
We hebben ook aandacht voor de overgangen, bijvoorbeeld 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar of van het 6de leerjaar naar het 1ste jaar secundair onderwijs.

De preventieve gezondheidszorg : Samen werken aan een gezonde levensstijl !

Aandacht voor groei en ontwikkeling, medisch onderzoek, gratis inentingen en advies bij besmettelijke ziekten,…

Het psychisch en sociaal functioneren : Je goed in je vel voelen !

Aandacht voor emotionele en relationele problemen.
Opvoedingsondersteuning, sociale vaardigheden,…

De medische onderzoeken en de begeleiding bij spijbelen zijn verplicht !

  • Maak telefonisch een afspraak of loop gewoon even binnen bij : Else Verbeeck (psycho-pedagogisch consulente) : else.verbeeck@clbrivierenland.be
  • Brigitte Blijweert (paramedisch werker) : brigitte.blijweert@clbrivierenland.be
  • Dr. Chantal Corbeel (arts) : chantal.corbeel@clbrivierenland.be

CLB Rivierenland
E. Anseelestraat z/n
2830 Willebroek

03 860 98 85

clb.rivierenland@rivierenland.be

>> Meer weten