U bent hier: Home » Info » Praktische info » Opvang

Voor- en naschoolse opvang

Onze school voorziet in voor- en naschoolse opvang. 

Deze gaat voor kinderen van de lagere school én kleuters van 't Lindeke door in basisschool 't Pleintje. Kleuters worden van en naar de lagere school begeleid.

De voorschoolse opvang start om 07.10u. en wordt opgedeeld in 2 halve uren. Per half uur betaalt u 0,80 euro. 
Om 08.10u eindigt de voorschoolse opvang en wordt uw kind samen met de andere leerlingen op de speelplaats opgevangen door de verantwoordelijke leerkracht.

De naschoolse opvang start om 15:30u, onmiddellijk na schooltijd, en loopt tot 18.00u.
De kostprijs bedraagt 0,80 euro per begonnen half uur.

Woensdagmiddag kunnen de kinderen slechts blijven tot 12.15 uur. De kinderen die langer opvang nodig hebben, kunnen opgehaald worden door de gemeentelijke opvang ’t Appelboompje ALLEEN wanneer de ouders vooraf een afspraak gemaakt hebben met deze organisatie.

Juf Rita Michiels