U bent hier: Home » Info » Praktische info » Afwezigheden & ziekte

Schoolafwezigheid en medische attesten

Lager onderwijs

Vanaf 5 jaar en gedurende het lager onderwijs zijn de leerlingen leerplichtig. Bij afwezigheden moet dit dus altijd gewettigd worden met de nodige attesten.

Indien een leerling voor minder dan 4 opeenvolgende schooldagen afwezig is, kunnen ouders of voogd zelf een briefje wegens afwezigheid schrijven. Dit kan echter maar 4 keer per schooljaar. Is uw kind een vijfde keer afwezig, moet u een doktersattest binnenbrengen.

Voor 4 of meer opeenvolgende dagen afwezigheid is er sowieso een doktersattest vereist. 

Toedienen van medicatie

Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat de medicatie op school moet worden toegediend.

Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat het attest 'toediening medicatie' door de behandelende arts wordt ingevuld.
De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie.
Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de clb-arts contact opneemt met uw huisarts.

>> attest voor toedienen van medicatie

Verwittiging bij eventuele besmettelijke ziekten.

De ouders, waarvan de kinderen in de loop van het schooljaar lijden aan een besmettelijke ziekte, worden met aandrang verzocht de school onmiddellijk te verwittigen om de nodige voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen.

Luizen zijn vaak een probleem op plaatsen waar veel kinderen samen spelen en werken. Deze diertjes worden doorgegeven doordat kinderen hun hoofden dicht bij elkaar houden. Maar ook via jassen, mutsen en sjaals, die aan de kapstokken naast elkaar hangen, vinden deze diertjes een weg naar een nieuw slachtoffer. Daarom is het noodzakelijk om de school zo snel mogelijk te verwittigen als u bij uw kind luizen ontdekt.

>> Hoe luizen bestrijden