U bent hier: Home » Info » Ouders » Oudercontact

Oudercontact

In functie van het scheppen van een algemeen beeld van de klasomgeving en -werking, nodigen wij u bij aanvang van het schooljaar uit op onze infoavond. Na een welkomstwoordje door de directie kan u terecht in de klas waar uw zoon/dochter les volgt. De klastitularis zal zijn/haar manier van werken toelichten.

Om de evolutie van uw kind te bespreken organiseren we op regelmatige basis een oudercontact. Een eerste ouderavond vindt plaats in de loop van het eerste trimester. Begin maart staat een tweede contactmoment op de planning en om het globale overzicht van de prestaties van uw kind gedurende het voorbije schooljaar, alsook het vooruitblikken naar volgend schooljaar te bespreken, kan u eind juni bij de klastitularis terecht. Ook de directeur, de turnjuf, de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken, de gok- en zorgleerkracht en de medewerkers van het CLB zijn op dat moment beschikbaar om de resultaten en de attitude van uw zoon/dochter in kaart te brengen en samen met u te evalueren.

De data voor het lopende schooljaar vindt u terug op de kalender (homepagina).