U bent hier: Home » Info » Ouders » Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt van de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch bijdragen die verbonden zijn aan het nastreven van ontwikkelingsdoelen of het behalen van de eindtermen. De materialen die hiervoor nodig zijn, worden door de school kosteloos in bruikleen gegeven aan de leerlingen, maar blijven eigendom van de school. Indien de materialen beschadigd of zoek geraakt zijn, worden ze vervangen op kosten van de ouders.

De scholen kregen een maximumfactuur opgelegd. Hoeveel de school maximum van u mag vragen, varieert per leerjaar. U vindt de correcte bedragen via onderstaande link. Klik dan rechts op de link "lijst ouderbijdragen".

Schoolregelement