U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen » Toelatingsvoorwaarden kleuter

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Wanneer mag uw kind voor het eerst naar school?

Is uw kleuter 2,5 jaar geworden, dan mag het naar school gaan. Dit vanaf de eerstvolgende instapdatum. De instapdata zijn:

- de eerste schooldag na de zomervakantie
- de eerste schooldag na de herfstvakantie
- de eerste schooldag na de kerstvakantie
- de eerste schooldag van februari
- de eerste schooldag na de krokusvakantie
- de eerste schooldag na de paasvakantie
- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag
 

Instapdata kleuteronderwijs 2017-2018

GEBOREN TOT EN MET ... INSTAPDATUM
1 maart 2017 1 september 2019
4 mei 2017 4 november 2019
6 juli 2017 6 januari 2020
1 augustus 2017 1 februari 2020
2 september 2017 2 maart 2020
20 oktober 2017 20 april 2020
25 december 2017 25 juni 2020

Dit betekent dat een kleuter wordt toegelaten in het kleuteronderwijs en als regelmatige leerling beschouwd wordt vanaf de instapdag volgend op de datum waarop het de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt heeft. Vóór de instapdag mag een kleuter tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar niet op school aanwezig zijn.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar heeft bereikt, kan elke dag van het huidige schooljaar in een school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdata.
Vermits we als school stimuleren dat peuters zo vlug mogelijk instappen op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden en regelmatig naar school komen, wil dit zeggen dat niet alle kinderen zindelijk zijn op dat instapmoment.
Samen met de ouders willen we hieraan werken om de peuters zo snel mogelijk zindelijk te maken. Onze kleuterschool heeft hiervoor een stappenplan en een bijhorende verteltas ter beschikking.

12 tips voor de eerste schooldag van je kleuter

Zowel voor ouders als voor kinderen is de eerste schooldag een grote en spannende belevenis. Gelukkig kan je je kindje hier een beetje op voorbereiden.

Ter voorbereiding van de eerste schooldag

1. Laat je kind al eens enkele uren bij familie of vrienden. Zo leert het vertrouwen te krijgen en te geloven dat een ouder altijd terugkomt.
2. Probeer op voorhand met je kind een bezoekje te brengen aan de kleuterschool. Neem het bijvoorbeeld mee bij het ophalen van zijn broer of zus aan de schoolpoort.
3. Lees met je kindje een leuk boekje over de eerste schooldag.
4. Zorg ervoor dat je kind voldoende nachtrust krijgt en dat het eventueel een middagdutje kan doen.
5. Ga samen een schooltasje kopen.

De dag zelf

6.Vertel de gewoonten en afspraken van de school aan je kind. Het is makkelijker als je kind weet waar het aan toe zal zijn.
7. Blijf zelf zo ontspannen mogelijk. Neem vastberaden afscheid. Zeg aan je kindje dat het wordt afgehaald en vertel ook wie het aan de schoolpoort mag verwachten.
8. Geef je kind zijn lievelingsknuffel mee om op moeilijke momenten troost te brengen. Vraag op voorhand of dit mag op school.
9. Geef een reservebroekje mee voor het geval er een 'ongelukje' gebeurt.

Terug thuis

De kans is groot dat je kind moe en prikkelbaar thuiskomt van school, vooral de eerste dagen. Soms zal het minder eetlust hebben of slecht inslapen.
10. Laat je kind even tot rust komen. Probeer wat extra tijd vrij te maken voor een rustige activiteit zoals tekenen, voorlezen, ...
11. Overstelp je kind niet met vragen. Verlang niet dat het alles tot in detail vertelt. Een kind van 3 kan dat nog niet.
12. Probeer zo veel mogelijk aandacht te hebben voor het nieuwe schoolgangertje.
Bron: www.kindengezin.be

Voor meer informatie kan u steeds terecht op : http://www.ond.vlaanderen.be