U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen » Leerplicht

Leerplicht

De leerplicht begint vanaf de eerste schooldag van de maand na de maand waarin de leerling 5 jaar wordt en eindigt op de dag dat de leerling achttien jaar wordt.
Behalve als je wettig afwezig bent, neem je vanaf 1 september tot en met 30 juni (behoudens de schoolvakanties) deel aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar waarin je bent ingeschreven.
De leerplicht veronderstelt eveneens dat de leerling vanaf het begin van het eerste lesuur op school aanwezig is