U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen

Inschrijvingen

Gedurende het schooljaar kan u, na telefonische afspraak op nummer 03 886 66 66 inschrijven op het secretariaat van de school en vrijblijvend de klasjes bezoeken met uw kind.

Als u zich al wil aanmelden, kan u ons online aanmeldingsformulier invullen. Dit is echter geen officiële inschrijving. Daarvoor moet u zich persoonlijk melden op school.

Kinderen die geboren zijn in 2018 kunnen zich inschrijven via het aanmeldingsregister van de gemeente. Zo heeft u meer kans om uw kind school te laten lopen in de school van uw voorkeur. Meer informatie vindt u op deze link. http://aanmelden.willebroek.be/

 

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van inschrijving, de ISI-kaart, het identiteitsbewijs of een klevertje van het ziekenfonds van uw kind, bij zich heeft. 

Indien dit mogelijk is, graag ook het laatste schoolrapport van uw zoon of dochter meebrengen.

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs instappen op de vastgelegde instapdata.

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata.

Lees meer>

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot 1 jaar.
De ouders nemen hierrond een beslissing na voorafgaandelijk advies van de klassenraad en het bevoegde CLB.

Studietoelagen

De formulieren om een school- of studietoelage te krijgen, kan u op het secretariaat aanvragen. De aanvraag kan u ook rechtstreeks indienen via onderstaande website.

Of U een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling en het inkomen van uw gezin. Hoe komt u te weten of u in aanmerking komt voor een studietoelage?

Bel het gratis infonummer 1700

Kijk op www.studietoelagen.be

Sinds 1 september 2008 werd de voorziene schooltoelage voor kleuters opgetrokken van €80 naar €93,21. Voor een kind in het lager onderwijs steeg de gemiddelde toelage van €77 naar minimum €104,86.
 

Capaciteitsbepaling en vrije plaatsen op datum van 25/03/2020 :

Kleuter/Lager Geboortejaar/Leerjaar Capaciteit Vrije plaatsen
Geboortejaar 2017 25 0
  2016 25 0
  2015 25 0
  2014 25 0
Leerjaar L1 46 0
  L2 46 0
  L3 46 1
  L4 46 0
  L5 46 6
  L6 46 3